fbpx

Integracja Fronius Primo Solar Inverter z Trydan

Przed połączeniem z urządzeniem Fronius należy sprawdzić, czy ładowarka Trydan e-Charger jest podłączona do sieci WiFi. W tym celu należy przejść do aplikacji V2C Cloud, wybrać ładowarkę i sprawdzić, czy emituje ona sygnał WiFi.

Kroki konfiguracji połączenia Wi-Fi

Jeśli sygnał WiFi nie jest emitowany, należy wykonać poniższe czynności, aby ustanowić sygnał WiFi:

  1. Uzyskaj dostęp do aplikacji V2C Cloud z urządzenia mobilnego i kliknij obraz odpowiedniej ładowarki.
  2. Naciśnij ikonę ustawień w prawym górnym rogu i uzyskaj dostęp do ustawień WiFi, naciskając przycisk na dole.
  3. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi, która ma być używana przez urządzenie.

Ważne jest, aby zapisać nazwę SSID umieszczonego WiFi, ponieważ będzie ona używana później w konfiguracji falownika Fronius.

Konfiguracja falownika Fronius

Poniższa konfiguracja ma na celu sparowanie falownika Fronius z ładowarką Trydan e-Charger, aby mogła wysyłać dane. Aby to zrobić, należy „włączyć hotspot WiFi falownika Fronius” i zalogować się z komputera.

Kroki w celu włączenia sygnału WiFi falownika Fronius

  1. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran i nawigować po nim.

2. Kliknij drugi przycisk, aby przewinąć w prawo, aż dojdziesz do opcji ustawień. Następnie kliknij czwarty przycisk, aby zaakceptować.

3. Naciśnij drugi przycisk, aby wybrać opcję „Hotspot WiFi” i wprowadź ją, naciskając czwarty przycisk.

4. Naciśnij czwarty przycisk, aby włączyć punkt dostępu WiFi.

5. Po aktywacji ważne jest, aby zanotować podane dane, ponieważ proces jest kontynuowany na komputerze dla bezprzewodowego połączenia WiFi, które transmituje falownik Fronius.

Połączenie z siecią bezprzewodową Fronius

Z poziomu komputera wyszukaj sygnał emitowany przez falownik Fronius. Klucz pojawi się na wyświetlaczu falownika. W razie wątpliwości wróć do poprzedniej sekcji.

Dostęp do interfejsu sieciowego konfiguracji Fronius

Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź następujący adres: http://192.168.250.181/. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie danych logowania, wprowadź admin jako użytkownika i admin jako hasło. W przypadku braku dostępu należy skontaktować się z naszym instalatorem lub, w przypadku jego braku, z firmą Fronius w celu podania jednorazowego hasła.

Wstępna konfiguracja z poziomu portalu internetowego

Wykonaj poniższe kroki, aby dokonać niezbędnych regulacji falownika:

1. Kliknij przycisk Informacje o systemie po prawej stronie. W tym oknie należy zwrócić uwagę na adres IP znajdujący się w sekcji „Interfejs WLAN”. Następnie należy sprawdzić, czy ten adres IP jest taki sam jak ten znaleziony w sekcji „Sieć”.

2. Przejdź do sekcji „Ustawienia” (Ajustes) na pasku bocznym.

3. Przejdź do opcji „Sieć” w menu po lewej stronie i połącz się z tą samą siecią bezprzewodową, która została użyta do podłączenia ładowarki Trydan e-Charger. Adres IP przypisany w „Ustawieniach sieci LAN” powinien być taki sam, jak ten uzyskany w kroku 1. Jeśli tak nie jest, należy zmienić go ręcznie.

4. Przejdź do sekcji „Modbus” w menu po lewej stronie i skonfiguruj różne opcje w taki sam sposób, jak na poniższym obrazku:

Łączenie z ładowarką Trydan e-Charger

Aby połączyć punkt ładowania, wejdź do aplikacji V2C Cloud, wybierz e-Charger i przejdź do Ustawień. Przejdź do sekcji Dynamic Power Control i wybierz „Inverter” w sekcji „Device type” oraz „Fronius” w sekcji „Inverter type”. Przypisz statyczny adres IP podany przez firmę Fronius. Na koniec wybierz „Save” (Zapisz), aby konfiguracja została zastosowana. Następnie urządzenie uruchomi się ponownie i będzie gotowe do odbierania danych o zużyciu energii w domu.