fbpx
V2C » Obszar Wsparcie » Wsparcie Trydan » Integracja fotowoltaiczna Trydan » Fronius Primo Solar Inverter

Integracja falownika solarnego Fronius z Trydan

Posiadasz falownik solarny Fronius i chcesz zintegrować go z naszą ładowarką samochodową Trydan? Na tej stronie wyjaśniamy krok po kroku, jak zintegrować i zagwarantować prawidłowe działanie falowników Fronius Primo i Fronius GEN24.

Kroki podłączenia falowników Fronius przez WiFi

Sprawdź połączenie WiFi ładowarki

Ten krok jest wspólny dla obu modeli obecnie obsługiwanych przez naszą ładowarkę Trydan e-Charger.
Przed podłączeniem do falownika solarnego należy sprawdzić, czy ładowarka jest podłączona do sieci Wi-Fi. W tym celu należy uzyskać dostęp do aplikacji V2C Cloud, wybrać ładowarkę e-Charger i sprawdzić, czy jest ona połączona z sygnałem WiFi.
Możesz łatwo sprawdzić połączenie Wi-Fi za pomocą jednej z tych dwóch opcji:

OPCJA 1
Sprawdź, czy ikona WiFi pojawia się nad ładowarką, którą chcesz sparować.

OPCJA 2
Uzyskaj dostęp do ładowarki, którą chcesz połączyć i przejdź do menu „Ustawienia”. Na dole znajduje się przycisk „Ustawienia WiFi”. Jeśli ładowarka jest już podłączona, wyświetlona zostanie nazwa sieci, sygnał i adres IP, z którym jest połączona. Jeśli nie jest podłączona, należy wybrać dostępny sygnał WiFi, jeśli znajdujesz się w pobliżu punktu ładowania, i wprowadzić odpowiednie hasło. Jeśli połączenie w ten sposób nie jest możliwe, należy ręcznie wprowadzić informacje o sieci.

Ważne jest, aby pamiętać, że sieć WiFi, z którą należy nawiązać połączenie, musi mieć częstotliwość 2,4 GHz i że należy zapisać nazwę SSID sieci do konfiguracji falownika Fronius.

Konfiguracja falownika

Fronius Primo

Poniższa konfiguracja ma na celu sparowanie falownika Fronius Primo z ładowarką Trydan e-Charger, aby zapewnić prawidłową komunikację między nimi. W tym celu należy włączyć punkt dostępu WiFi falownika Fronius i zalogować się z komputera lub smartfona.

Jak włączyć sygnał WiFi falownika Fronius Primo?

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran i nawigować po nim.

Kliknij drugi przycisk, aby przewinąć w prawo, aż dojdziesz do opcji „Ustawienia”. Następnie kliknij czwarty przycisk, aby uzyskać do niej dostęp.

Naciskaj drugi przycisk, aż znajdziesz opcję „Hotspot WiFi” i wprowadź ją, naciskając czwarty przycisk.

Naciśnij czwarty przycisk, aby włączyć punkt dostępu WiFi.

Po aktywacji ważne jest, aby zanotować podane dane (nazwę i hasło punktu dostępu WiFi), ponieważ proces jest kontynuowany na komputerze lub smartfonie dla bezprzewodowego połączenia WiFi nawiązywanego przez falownik Fronius.

Łączy się z siecią bezprzewodową Fronius

Zaloguj się z komputera lub smartfona i wyszukaj sygnał emitowany przez falownik Fronius. Nazwa sieciowa i hasło pojawią się na wyświetlaczu falownika. W razie wątpliwości wróć do poprzedniej sekcji.

Dostęp do interfejsu sieciowego konfiguracji Fronius

Po utworzeniu sieci bezprzewodowej przejdź do przeglądarki internetowej i wpisz następujący adres: 192.168.250.181. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych uwierzytelniających, wpisz nazwę użytkownika: admin i hasło: admin. Jeżeli dostęp nie jest możliwy, należy skontaktować się z instalatorem lub w przypadku jego braku z firmą Fronius, która przekaże nam hasło jednorazowe.

Wstępna konfiguracja z portalu internetowego Fronius

Kliknij przycisk Informacje o systemie, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. W tym oknie należy zwrócić uwagę na adres IP znajdujący się w sekcji „Interfejs WLAN”. Później sprawdź, czy ten adres IP jest taki sam, jak ten znaleziony w sekcji „Sieć” > „Ustawienia sieci LAN”.

Wejdź do sekcji „Ustawienia” znajdującej się na prawym pasku bocznym.

Uzyskaj dostęp do opcji „Sieć” z menu po lewej stronie i połącz się z tą samą siecią bezprzewodową, która została użyta do podłączenia ładowarki Trydan e-Charger. Adres IP przypisany w „Ustawieniach sieci LAN” musi być taki sam, jak uzyskany w kroku 1. Jeśli nie, należy go zmodyfikować ręcznie.

W sekcji „Modbus” menu po lewej stronie skonfiguruj różne opcje identyczne z obrazem w kroku 4.


Fronius GEN 24

W przypadku modelu GEN24 należy połączyć się z komputera lub smartfona z adresem IP pozwalającym domyślnie wejść do interfejsu falownika: 192.168.1.105 lub WLAN IP 192.168.250.181. Sprawdź tę informację bezpośrednio na bocznej etykiecie falownika lub zeskanuj adres IP znaleziony w sieci lokalnej.

Sprawdź IP falownika Fronius GEN24

Po uzyskaniu dostępu do interfejsu falownika kliknij sekcję „Komunikacja”, a następnie „Sieć”. Następnie zapisz adres IP, który należy później wpisać przy łączeniu falownika z ładowarką. W tym przypadku adres IP to 192.168.1.102, jak pokazano na obrazku.

Włącz Modbus TCP/IP falownika Fronius GEN24

W obszarze „Komunikacja” uzyskaj dostęp do protokołu Modbus i sprawdź, czy informacje są ustawione w sposób pokazany poniżej:

Slave as Modbus TCP: Włączony
Modbus Port:
502
Meter Address:
240
SunSpec Model Type:
Wybierać 'float’.
Inverter Control via Modbus:
Włączony

Konfiguracja falownika Fronius w chmurze V2C

Ten ostatni krok jest wspólny dla Fronius Primo i GEN24 i polega na połączeniu falownika fotowoltaicznego z ładowarką.

Aby poprawnie skonfigurować dynamiczną kontrolę mocy w V2C Cloud, przejdź do sekcji „ustawienia” swojej e-Charger i wybierz „dynamiczną kontrolę mocy”.

Jako typ urządzenia wybierz „falownik”, a w sekcji „typ falownika” wybierz Fronius. Następnie przypisz statyczny adres IP wskazany przez firmę Fronius i w każdym przypadku wybierz odpowiednią instalację.

Na koniec wybierz „Zapisz”, aby ustawienia zostały zastosowane poprawnie. Sprzęt uruchomi się ponownie i będzie gotowy do dynamicznej kontroli mocy.

inversor fronius primo

Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Wygeneruj zgłoszenie w Centrum Wsparcia Technicznego, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie.