fbpx

Geïsoleerde fotovoltaïsche installaties: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen

In een wereld die zich steeds meer bewust wordt van de noodzaak om de koolstofuitstoot te verminderen en duurzame energiealternatieven te vinden, zijn Geïsoleerde fotovoltaïsche installaties een veelbelovende oplossing. Deze installaties bieden een efficiënte en kosteneffectieve manier om elektriciteit op te wekken uit zonlicht, zelfs op afgelegen locaties waar er geen toegang is tot het conventionele elektriciteitsnet. In dit artikel gaan we in detail in op wat off-grid PV-systemen zijn, hoe ze werken en wat hun voordelen zijn.

Wat zijn off-grid fotovoltaïsche systemen?

Off-grid PV-systemen, ook bekend als stand-alone of off-grid PV-systemen, zijn energieopwekkingssystemen die zonnestraling gebruiken om elektriciteit te produceren op plaatsen waar er geen toegang is tot het elektriciteitsnet.

Deze installaties bestaan uit zonnepanelen, opslagbatterijen, een laadregelaar en een omvormer. De zonne-energie die door de panelen wordt opgevangen, wordt omgezet in elektriciteit die in de accu’s wordt opgeslagen voor later gebruik.

Hoe werken off-grid PV-systemen?

De ruggengraat van een autonoom PV-systeem wordt gevormd door de zonnepanelen, die bestaan uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in gelijkstroom (DC). Deze elektriciteit wordt door de laadregelaar geleid, die het opladen van de opslagbatterijen regelt. De accu’s slaan de elektriciteit op in de vorm van chemische energie voor gebruik tijdens niet-zonneschijnuren of wanneer er extra vermogen nodig is.

Wanneer elektrische energie nodig is, wordt de gelijkstroom die in de accu’s is opgeslagen, door een omvormer omgezet in wisselstroom (AC). Deze wisselstroom wordt gebruikt om elektrische apparaten en apparatuur van stroom te voorzien, waardoor schone en duurzame energie wordt geleverd op de plaats van de installatie.

Kan ik mijn elektrische auto opladen met een autonoom PV-systeem?

Por supuesto. De hecho, es una excelente opción para quienes buscan una fuente de energía limpia y sostenible. Es importante asegurarte de que la capacidad del sistema fotovoltaico aislado sea suficiente para cubrir tanto tus necesidades de energía doméstica como la carga del coche eléctrico. Debes considerar factores como la potencia de carga del vehículo y la cantidad de kilómetros que deseas recorrer diariamente.

Nuestro e-Charger Trydan es el primer cargador eléctrico del mercado compatible con sistemas fotovoltaicas aisladas. De esta manera, ponemos al alcance de propietarios de vehículos eléctricos residentes en lugares más aislados la posibilidad de cargar sus coches en su domicilio sin necesidad de red eléctrica.

Voordelen van fotovoltaïsche systemen zonder netstroom

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan dit type installatie:

Toegang tot energie op afgelegen locaties

Deze installaties maken het mogelijk om elektriciteit op te wekken in geïsoleerde gebieden waar geen conventionele elektriciteitsinfrastructuur aanwezig is. Ze zijn ideaal voor toepassingen in landelijke gebieden, schuilplaatsen, onderzoeksstations en andere afgelegen locaties.

Onafhankelijkheid van energie

Doordat ze niet afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, bieden autonome PV-installaties buiten het elektriciteitsnet energie en verminderen ze de kwetsbaarheid voor stroomonderbrekingen. Dit kan vooral voordelig zijn in regio’s die gevoelig zijn voor natuurrampen of noodsituaties.

Duurzame en milieuvriendelijke energie

Door zonlicht als energiebron te gebruiken, stoten deze installaties geen broeikasgassen of luchtverontreinigende stoffen uit. Ze dragen bij aan de vermindering van koolstofemissies en bevorderen een duurzamere toekomst.

Lage bedrijfskosten en minder onderhoud

Eenmaal geïnstalleerd vergen PV-systemen op een onafhankelijke locatie weinig onderhoud en hebben ze een lange levensduur, waardoor de investering volledig rendabel is.

Samenvattend kunnen we stellen dat niet aan het net Geïsoleerde fotovoltaïsche installaties een veelbelovende technologische oplossing vormen voor het opwekken van elektriciteit in afgelegen of niet aan het net gekoppelde locaties. Doordat ze schone en duurzame energie kunnen leveren, flexibel zijn en weinig onderhoud vergen, vormen ze een aantrekkelijke optie om te voldoen aan de energiebehoeften van plattelandsgemeenschappen, elektrificatieprojecten in geïsoleerde gebieden en soortgelijke toepassingen. Met de juiste benadering van ontwerp en implementatie kunnen deze installaties een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere energietoekomst.

Plaats een reactie