fbpx

Integracja inwertera słonecznego SAJ z Trydanem.

Existen dos maneras de integrar el e-Charger Trydan con el inversor solar SAJ

  • Przypadek 1: Bezpośrednie połączenie z protokołem Modbus RTU z inteligentnym licznikiem CHINT, który jest zamontowany w głównym rozdzielni.
  • Przypadek 2: Bezpośrednie połączenie z protokołem Modbus RTU + WiFi między falownikiem a ładowarką.

Przypadek 1: Bezpośrednie połączenie z Modbus RTU z inteligentnym licznikiem CHINT, który znajduje się w głównym rozdzielni.

Ta opcja jest zalecana, gdy nie można zainstalować obejm amperomierza lub gdy nie ma połączenia Wi-Fi między falownikiem a ładowarką. W tym przypadku ładowarka działa za pomocą Dynamicznego Sterowania Mocą (CDP), ponieważ jest świadoma importu/eksportu energii z sieci dzięki bezpośredniemu połączeniu z inteligentnym licznikiem. Jednak na wyświetlaczu ładowarki nie będzie wyświetlany generowany przez instalację fotowoltaiczną prąd (co nie ma żadnego wpływu na działanie ładowarki i różne tryby ładowania oferowane przez Dynamiczne Sterowanie Mocą).

Aby nawiązać połączenie, należy użyć kabla UTP CAT-6, zgodnego z normą T-568B lub T568A, prowadzącego od punktu ładowania V2C Trydan do głównego rozdzielniczka instalacji, gdzie zainstalowany jest licznik inwertera SAJ. W tym przypadku licznik pochodzi od marki CHINT. Wystarczy przewieźć dwa kable, choć użycie kabla UTP ułatwi instalację i połączenie z punktem ładowania Trydan.

Przetłumacz poniższy tekst na język polski: Połączenie z ładowarką Trydan wykonuje się w następujący sposób: port B złącza RS485 Modbus podłącza się do PIN 4/BLUE WIRE, a port A złącza RS485 Modbus podłącza się do PIN 5/WIRE B/A. Połączenie z urządzeniem Trydan wykonuje się na PANELU STEROWANIA, na wejściu przeznaczonym do tego celu na pokrywie urządzenia.

Aby skonfigurować dynamiczną kontrolę w aplikacji V2C Cloud, wybierz ładowarkę, a następnie kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu i przejdź do sekcji Konfiguruj dynamiczną kontrolę mocy.

Przypadek 2: Bezpośrednie połączenie z Modbus RTU + WiFi między falownikiem a ładowarką.

W takim przypadku bardzo ważne jest, aby falownik i punkt ładowania były podłączone do tej samej sieci. Adres IP przypisany do falownika musi zostać zidentyfikowany, a następnie przypisany do ładowarki w sekcji Dynamic Power Control. W ten sposób ładowarka uzyskuje pomiary bezpośrednio ze smartmetru, a dzięki adresowi IP falownika ładowarka może uzyskać zmierzoną wartość produkcji fotowoltaicznej i wyświetlić ją na wyświetlaczu. W przypadku integracji z Modbus RTU, należy wykonać i wdrożyć pierwszy przypadek.

Identyfikacja adresu IP falownika SAJ z laptopem:

Należy połączyć się z siecią WiFi falownika SAJ za pomocą laptopa. Następnie należy połączyć się z bramą IP przypisaną do sieci WiFi falownika, a następnie połączyć się z interfejsem graficznym.

Poniżej znajduje się przykład zapytania o adres IP z sieci WiFi:

Następnie należy wykonać kolejne kroki:

  1. Po zidentyfikowaniu bramy IP WiFi falownika należy wprowadzić ją w pasku adresu przeglądarki. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, wprowadź 123456.
  2. Następnie wybierz sekcję WIFI STATUS, aby sprawdzić adres IP przypisany do falownika (internetowy adres IP).
  3. Ten adres IP należy przypisać w sekcji „Dynamic Power Control” aplikacji V2C Cloud. Aby to zrobić, wybierz e-Charger, przejdź do ustawień i wejdź do sekcji Dynamic Power Control.