fbpx

Wskazania kolorów LED logo

Logo V2C z przodu ładowarki e-Charger świeci się w zależności od stanu ładowania. Kolor podświetlenia i jego znaczenie przedstawiono poniżej:

Biały: pojazd nie jest podłączony.

Miga na biało: połączenie WiFi lub procedura ponownego połączenia jest aktywna. Innymi słowy, połączenie przez WiFi jest przetwarzane.

Ciemnoniebieski z migającym światłem:pojazd jest ładowany. Szybkość migania jest bezpośrednio związana z intensywnością ładowania.

Jasnoniebieski: aktywowano timer, tj. zaprogramowano obciążenie.

Zielony: pojazd jest w pełni załadowany.

Zielony migający: ładowarka jest prawidłowo podłączona do sieci WiFi. Miganie trwa jedną sekundę.

Czerwony: Błąd.

Na wyświetlaczu pojawi się kod błędu i krótki opis błędu. Kod błędu ma następującą strukturę:

Żółty: Error Control Pilot (błąd komunikacji z samochodem).

Rosa: e-Charger jest w trakcie aktualizacji.